วิธีการแก้ปัญหาเมื่อ Update Plugin และ Theme บน WordPress ที่ทำงานบน Docker แล้วเกิด Error “Could not create directory.”

May 7, 2016 4:25 pm Docker, Network, Website, Wordpress

เมื่อกี้ลอง Update ตัว Plugin กับ Theme ของ WordPress จาก Official Docker Image ผลปรากฏว่า มี Error เกิดขึ้นระหว่างการ Upgrade โดยมีข้อความว่า “Could not create directory.” เกือบทุก Plugin และ Theme เลยต้องมาหาสาเหตุว่า ทำไมถึง Upgrade ไม่ได้

ปัญหานี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณ Migrate ตัว WordPress จากที่อื่น มาใช้งานบน Docker แล้วเกิดปัญหาขึ้น เมื่อตัว Container ของ WordPress ไม่สามารถเขียนไฟล์ได้ เราต้องหาทางออกให้ได้สิ และแล้วก็พบคำตอบครับ

อย่างแรก เราต้องเข้าไปใน Container ของ WordPress ก่อนครับ โดยใช้คำสั่ง docker exec

docker exec -it (ชื่อ Container Wordpress) bash

หลังจากนั้นให้ใช้คำสั่งด้านล่าง เพื่อให้ WordPress สามารถเขียนไฟล์ได้

chown -R www-data:www-data wp-content

แล้วออกจาก Shell ของ Container โดยใช้คำสั่ง

exit

แล้วลองสั่ง Upgrade ตัว Plugin และ Theme ดูอีกครั้งครับ

ส่วนตัว Core WordPress ผมแนะนำให้ทำการ Upgrade ผ่านตัว Docker นะครับ โดยใช้คำสั่ง

docker pull wordpress

หรือถ้าใช้ docker compose ก็ใช้คำสั่ง

docker-compose pull

ได้เลยครับ