การโหลด Nokia Camera และโปรแกรมอื่นๆ บน US Store โดยไม่ต้องเปลี่ยน Store เป็น US ง่ายๆ ด้วย Fiddler

October 23, 2013 10:15 pm Hack, Windows Phone

เราจะใช้หลักการในการแปลงข้อมูลจาก URL ที่ใช้ในการรับข้อมูลจาก Store ให้เบนข้อมูลไปรับข้อมูลจาก Store US เอง โดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยน Store ครับ

วิธีการคือ

1. เปิด Fiddler ขึ้นมา

2. ให้ทำการแก้ไขค่า Customize Rules โดยไปที่ Rules => Customize Rules

3. หาคำว่า …

static function OnBeforeRequest(oSession: Session) {

แล้วทำการเพิ่มคำสั่ง เพื่อให้เบนเข้าหา US Store + Fake Device เป็น Lumia 1020 เป็น (Copy ทับของเดิมด้านบนไปเลยนะครับ)

หมายเลขรุ่น ดูได้ที่ Setting => Extra+info ดูตรง Manufacturer Name

 static function OnBeforeRequest(oSession: Session) {
 
   if (oSession.uriContains ("หมายเลขรุ่นเครื่องคุณ"))
{
oSession.url = oSession.url.Replace ("หมายเลขรุ่นเครื่องคุณ", "RM-877_nam_att_205");
}
 
if (oSession.uriContains ("&cc=TH"))
{
oSession.url = oSession.url.Replace ("&cc=TH", "&cc=US");
}

หลังจากนั้น Save แล้วทำการ Setup Proxy ของ Fiddler ให้เปิดพอร์ดเพื่อรอการเชื่อมต่อจาก Lumia

1. ไปที่ Tools => Fiddle Options => Connection

2. ติ๊กถูกที่ Allow Remote Computers to connect

3. ใส่ Port เป็น 8888

4. กด OK แล้วปิดเปิด Fiddle ใหม่

Screen Shot 2556-10-23 at 10.03.46 PM

หลังจากนั้นก็ทำการ Set Proxy  WIFI ให้กับ Lumia ของคุณครับ โดยกำหนดเป็น (เครื่องคอมกับ Lumia ต้องอยู่ WIFI วงเดียวกัน)

Server : หมายเลข IP เคริื่องของคุณ

Port : 8888

wp_ss_20131023_0002

ขอให้สนุกกับ Lumia และ Windows Phone ของคุณครับ

wp_ss_20131023_0003