[Project] M Channel Log Viewer – โปรแกรมเรียกดูและจัดการบันทึกการเล่นไฟล์ของเครื่องออกอากาศ

January 29, 2015 1:07 pm Project

M Channel : Log Viewer & Analysis - Dashboard 2015-01-29 13-01-52

โปรเจ็คนี้เป็นโปรเจ็คของ บริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง จำกัด เป็นโปรเจ็คที่ทำโปรแกรมสำหรับเรียกดู วิเคราะห์และจัดการบันทึกการเล่นไฟล์ของเครื่องออกอากาศ โดยทำงานบน Web Base ใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบ โดยตัวโปรแกรมออกแบบให้เป็นแบบ Responsive รองรับหน้าจอของทุกอุปกรณ์ สามารถออกรายงานเป็นไฟล์ PDF ได้ โดยคุณสมบัติหลักตาม Requirement ดังนี้

ความต้องการพื้นฐานของระบบ

 • Web Application
 • สามารถวิเคราะห์บันทึกของเครื่องออกกาศได้
 • สามารถเพิ่ม – ลบ รายการได้
 • สามารถเลือกดูรายละเอียดการออกอากาศของแต่ละวัน และ ช่วงเวลาได้
 • สามารถเลือกดูรายละเอียดการออกกาศของแต่ละรายการได้
 • วิเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็นกราฟได้
 • สามารถนําเข้าบันทึกของเครื่องออกอากาศได้
 • ต้องการเป็น Log วันต่อวัน ไม่เอาแบบคาบเกี่ยววัน เช่น Log วันที่ 1 มีเวลาของวันที่ 2 มาด้วย •ต้องการเป็นโปรแกรมที่สามารถเปิดดู Log ของทุกวันได้ภายในหน้าเดียว คือ พอมี Log ของวันที่ 2 ข้อมูลก็ต่อกับวันที่ 1 เลย
 • ขอเป็นโปรแกรม Type : Thai Windows โดยที่เปิดออกมาแล้วไม่ต้องแปลงภาษาอีกค่ะ
 • ใช้เมล @m-channel ในการเข้าใช้งานระบบ
 • ส่งออกไฟล์ออกเป็นไฟล์ PDF

ความต้องการเพิ่มเติมของระบบ

 • รองรับทุกขนาดของหน้าจอ (Responsive Webdesign) •สามารถเรียกใช้งานได้ทุกที่ผ่าน Internet
 • ออกแบบหน้าตาให้ดูเรียบง่ายและใช้งานได้ง่ายที่สุด

โดยซอฟแวร์ตัวนี้ ใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ในการพัฒนาทั้งหมด และใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ในการทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข ให้เข้ากับลักษณะงาน