Delphi

มารู้จัก DUnit และมาเขียน Delphi โดยใช้ TDD กัน

October 20, 2015

โปรแกรมเมอร์หลายๆคน คงรู้จักการเขียน Automation Test กัน ซึ่งเครื่องมือก็แตกต่างกันไปตามภาษาที่ใช้ในการเขียน เช่น JUnit (Java), NUnit (c#), phpUnit (PHP) คราวนี้เรามาเรียนการเขียน Unit Test บน Delphi กันด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่า DUnit DUnit เป็นเครื่องมือที่ใช้เขียนโปรแกรมทดสอบโปรแกรม (ฟังดูงงๆเนอะ) ในภาษา Delphi เป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อเข้าไปทดสอบโปรแกรมระดับ Unit การใช้งาน DUnit นั้นง่ายกว่าที่คิดเยอะครับ (ตอนลองครั้งแรกนึกว่ายาก) โดยผมจะเอามาประยุกต์กับการพัฒนาซอฟแวร์แบบ Test-Driven Development (TDD) ที่กำลังเป็นที่นิยมกันอยู่ในตอนนี้ โดยผมจะเริ่มทำโดยการสร้าง Project ง่ายๆขึ้นมา โดยผมจะเริ่มเขียน Test Case ขึ้นมาก่อน แล้วค่อยๆเขียน Code การทำงานไปเรื่อยๆ ดูตามลำดับไปเรื่อยๆนะครับ ในตัวอย่าง ผมจะใช้ Delphi XE4 ในการพัฒนานะครับ การสร้าง Test Project […]

ฝึกสหกิจวันที่ 2

August 4, 2015

Introduction to Delphi รู้จักการใช้ IDE Embarcadero Delphi รู้จักภาษา Delphi เบื้องต้น รู้จัก Syntax ของ Delphi วิธีการประกาศตัวแปรของ Delphi ประเภทของตัวแปรพื้นฐานของ Delphi รู้จักการเริ่มต้นเขียน Console Application และ Window Application การเขียนเงื่อนไขของ Delphi (if else case) การเขียนการวน Loop ของ Delphi (repeat for while)